تبلیغات
از کجا شروع کنیم...! - کتاب نگاه در سکوت
شنبه چهاردهم دی 1387

کتاب نگاه در سکوت

   نوشته شده توسط: امیدی از زمین    نوع مطلب :من + شما و فلاسفه ،


قسمتی از کتاب
نگاه در سکوت
از فیلسوف هندی  کریشنا مورتی
کتاب نگاه در سکوت
توضیحات کریشنا مورتی در ارتباط خشم و نفرت
دانلود صفحه 38-39
دانلود صفحه 40-41(پیام هفته :زندگی شما وقتی شیرین است که کام همسایه تان تلخ نباشد. (هرشل
(پیام هفته :پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم، آنچه را که نمی توانم تغییر دهم دلیری ده تا تغییر دهم ، آنچه را که می توانم نغییر دهم بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم مرا فهم ده تا متوقع نباشم ، دنیا ومردم آن مطابق میل من رفتار کنند (جبران خلیل جبران