تبلیغات
از کجا شروع کنیم...! - آخرین دیدار

آخرین دیدار

آخرین دیدار

آخرین دیدارم...
آخرین دیدارم...وقتی است که دیگر تو را نخواهم دید..
آخرین دیدارم...وقتی است که دیگر با تو نیستم ..
و آخرین دیدارمن...وقتی است که به او میگفتم  .. خداحافظ..
و آخرین کلامم این بود ..

آخرین دیدار من تویی
تو نگاهم را با خود به ابدیت میبری...


(پیام هفته :زندگی شما وقتی شیرین است که کام همسایه تان تلخ نباشد. (هرشل
(پیام هفته :پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم، آنچه را که نمی توانم تغییر دهم دلیری ده تا تغییر دهم ، آنچه را که می توانم نغییر دهم بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم مرا فهم ده تا متوقع نباشم ، دنیا ومردم آن مطابق میل من رفتار کنند (جبران خلیل جبران